`Free E-pub ☠ Üçüncü Tekil Şahıs ⇲ PDF eBook or Kindle ePUB free

Kitap benim bilmedi im ve bilmek istemedi im bar uyu turucu sex evresinde d nen hayatlar anlat yor nceden tam olarak bilmedi im halde ho lanmazd m imdi ise bilin li bir ekilde ho lanm yorum.yazar n yaz m tarz da ho de ildi zellikle ba larda ok alakalem yaz lm Durduk yere s rekli ge mi teki olaylar anlatm ama bunu do al bir ekilde yapmam , olay rg s nde kopukluk olu turmu Ayr ca ister beni d v ister a z ma s ben yine de seni seviyommm tarz kad nlara uyuz olurdum a Kitap benim bilmedi im ve bilmek istemedi im bar uyu turucu sex evresinde d nen hayatlar anlat yor nceden tam olarak bilmedi im halde ho lanmazd m imdi ise bilin li bir ekilde ho lanm yorum.yazar n yaz m tarz da ho de ildi zellikle ba larda ok alakalem yaz lm Durduk yere s rekli ge mi teki olaylar anlatm ama bunu do al bir ekilde yapmam , olay rg s nde kopukluk olu turmu Ayr ca ister beni d v ister a z ma s ben yine de seni seviyommm tarz kad nlara uyuz olurdum ama bunun erkek versiyonu daha bir betermi bunu anlad m Ayr ca farkedildi i zere bu kitap insan n terbiyesinide bozuyor Bu kitab kimseye kimseye tavsiye etmem ama zellikle on sekiz ya alt na hi tavsiye etmem `Free E-pub ⇔ Üçüncü Tekil Şahıs ⇝ yi bir i e, bir s r arkada a ve olduk a steril bir hayata sahip olan Erhan yolun bir noktas nda Semih e k olur Ve otuzlu ya larda bir dolu ocuk la be aylar ndan i kokulu barlara uzanan tuhaf, s sl puslu bir hayat n ve onlar n yakas a lmad k hik yelerinin ortas nda bulur kendini Erhan n ya am , Semih le ya ad a k ekseninde bir anlamda yeniden sorgulan r ve s n lan kaleler bir bir d meye ba larMehmet Bil l bu ilk roman nda geri d n lerle, son yirmi y lda ula t m z uursuz s n rlara, ara katmanlara, h zla eskitti imiz ya ama bi imlerine de iyor Ve burnumuzun dibinde varolan bir alt k lt r , h zla ya anan olaylara paralel derinle en, y kselen bir dil ve yal n bir slupla anlat yor nc Tekil ah s, yaln zca bir ilk roman de il, cesareti ve meselesiyle de ilk olacak