FREE ⚟ Su ô eBook or Kindle ePUB free

FREE Í Su ì Buket Uzuner In, Bug N Anadolu Da Ya Ayan Her K Lt R Derinden Etkilemi Kadim Kamanl K Amanizm Gelene Inin D Rt Unsuru Olan Su, Toprak, Hava, Ate Ten Ilham Alarak Yazd Yeni Roman Uyumsuz Defne Kaman N Maceralar D Rtlemesinin Ilk Kitab Su KtGazeteci Defne Kaman Bir Yaz Ak Am Bindi I Vapurda Arkas Nda Hi Bir Iz B Rakmadan Kaybolur Onu Aramakla G Revli Komiser Ali Mit Ile Arkada Sahaf Semahat Kendilerini Aniden Tuhaf Olaylar Ve Esrarengiz Semboller Aras Nda Bulurlar Bir Yandan Kendi Hayatlar N Sakatlayan Yasak Ve Tabulara Ra Men Ayakta Kalmaya Al Rken, Kay P Gazeteci Defne Kaman N Pe Inde Nefes Nefese Bir Maceraya S R KlenirlerBuket Uzuner, Su Roman Nda B T N Canl Varl Klar E It De Erde Kabul Ederek Do Ay Ve Ya Am Kutsayan Kadim T Rk Gelene I Kamanl K A Amanl K Selam Ederken, Okurlar Hem Eko Feminist Bir Okumaya, Hem DeY L Nce Uygur Harfleriyle N T Rk E Yaz Lm Oldu U D N Len Mutluluk Bilgisi Kutadgu Bilig Ifresi Ile Zihin Oyunlar Na Davet Ediyor Genel BilgiKutadgu Bilig Yazar Yusuf Has Hacib In Akl N S S Dil, Dilin S S S Zd R Ki Inin S S Y Z, Y Z N S S G Zd R Beyitiyle A Lan Roman N Bir Kutadgu Bilig Ifresi Kitab Olarak Da Okumak Olas D RYazar, Su Roman Yazarken Yak Ndan Inceleme Ans Buldu U Kutadgu Bilig In Bilinen Orijinal N Shas Ndan Ilkini Uygur Harfleriyle T Rk E Yazd D N Len Yusuf Has Hacib Ile Bu Nemli EseriDe G N M Z T Rk Esine Eviren Prof Re It Rahmeti Arat Kranla An Yor Ve Bug Ne Kadar T Rkiye De Ve D Nyada Hak Etti I Nemi Ve Sevgiyi G Remeyen Bu G Zel Eserin, Romanda Bir Ifreler Kitab Ym Gibi Kullan Lmas Yla Zellikle Gen Ler Aras Nda Ilgi G Rece Ini UmuyorUyumsuz Defne Kaman N Maceralar , Su Roman Ndan Sonra Toprak, Hava Ve Ate Ile Devam Edecektir Baz lar bir kitap okudu unda hayatlar n n de i ti ini iddia eder Bana g re bu abart l bir s ylemdir fakat bence her roman insan n hayat na gizlice sokulur Kimbilir belki de roman okumadan nce ve okuduktan sonra insanlar n beyin sinyalleri kar la t r larak bu olgu bir ara t rma konusu yap labilir Ama baz romanlar n etkisi ise gizli de il o kadar a kt r ki b yle ara t rmaya gerek bile kalmaz te ben Buket Uzuner in Su roman nda da ayn etkiyi hissettim Tabii burada, romanda anlat lanla Baz lar bir kitap okudu unda hayatlar n n de i ti ini iddia eder Bana g re bu abart l bir s ylemdir fakat bence her roman insan n hayat na gizlice sokulur Kimbilir belki de roman okumadan nce ve okuduktan sonra insanlar n beyin sinyalleri kar la t r larak bu olgu bir ara t rma konusu yap labilir Ama baz romanlar n etkisi ise gizli de il o kadar a kt r ki b yle ara t rmaya gerek bile kalmaz te ben Buket Uzuner in Su roman nda da ayn etkiyi hissettim Tabii burada, romanda anlat lanlar ile T rkiye nin son zamanlardaki sosyal ve siyasal durumunun etkisini de g zard edemem lkemizin ben kendimi bildim bile s cak bir g ndemi vard Fakat son g nlerde bu s cak ba l klardan birisi evre di eri ise kad nd r Rant i in, do a ve tarih demeden her t rl katliam g ze alm iktidar ayn zamanda kad nlar n ya am alan na ve bi imine de sald r lar n s rd r yor Ayr ca sunnilik d ndaki inan lar da her f rsatta a a lan p yok say l yor Romanda da HES lerden betonerle meye ve kad nlar n problemlerinde Hani baz kitaplar vard r ya bir rp da okurken bir yandan da i inizden bitmesin , bitmesin diye say klars n z Hah i te bu yle bir kitap de il Ben okurken bitsin, bitsin diye say klad m Sosyal mesajlar karsak geriye kita Kumral Ada Mavi Tuna ve ki Ye il Susamuru nu okuyup bay lal neredeyse 15 yil oldu Biz buyuduk, okuma zevklerimiz degisti, gelisti Ama Buket Uzuner anlatim dili ile bizim 15 yaslarimizda kalmis Isledigi konu ve kitabin yazim asamasinda yaptigi arastirmalar Saman gelenegimiz ve kaynaklari konusunda akilda kalici bilgiler edinmemi sagladi Ama bir roman olarak hicbir zevk vermedi Yine de okuduguma memnunum Corum daki Hitit Yolu nda gececek Toprak temali devam romanini da ciktigi zaman okur Kumral Ada Mavi Tuna ve ki Ye il Susamuru nu okuyup bay lal neredeyse 15 yil oldu Biz buyuduk, okuma zevklerimiz degisti, gelisti Ama Buket Uzuner anlatim Onsozu okudugumda ve kaynaklara bakt g mda cok heyecanlanmistim On Turklerden bugune oz degerlerin polisiyeyle harmanland g bir roman dusuncesi beni nas l mutlu etti anlamam Umay Nine nin oldu u k s mlarda cok keyif ald m Beni sas rtansa kaml g n ozunde bulunmayan kendisini taktir edenlerin tav rlar n kralice edalar nda kabul etmesinin birkac yerde vurgulanmas oldu Gokun, dogan n cocuklari olan gercek samanlar n en onemli ozelligi mutevaziliktir zira Roman oldugundan hareketle gerceg Onsozu okudugumda ve kaynaklara bakt g mda cok heyecanlanmistim On Turklerden bugune oz degerlerin polisiyeyle harmanland g bir roman dusuncesi beni nas l mutlu etti anlamam Umay Nine nin oldu u k s mlarda cok keyif ald m Beni sas rtansa kaml g n ozunde bulunmayan kendisini taktir edenlerin tav rlar n kralice edalar nda kabul etmesinin birkac yerde vurgulanmas oldu Gokun, dogan n cocuklari olan gercek samanlar n en onemli ozelligi mutevaziliktir zira Roman oldugundan hareketle gercegin bire bir kurguya yans mas n beklemek benim ay b m olsun Kurguya islenmis Turk hikayelerini ve otac l k degerler